Bergtour 

 

Drei Schwestern 2053m

 

Tourengeher: Otto, Caro, Kilian

18.06.2013